Credit Brokers Association

TOEGANG VIA EEN GEPERSONALISEERDE LOGIN VOOR LEDEN TOT HET PLATFORM VAN DE FEDERATIE MET DAARIN:

 • Voorbeeldformulieren voor gebruik in het klantengesprek;
 • Advies voor de ontwikkeling van een conforme website;
 • Juridische informatie & bijstand (volgens lidgeld) via een contactformulier;
 • De planning van bijscholingscursussen en een inschrijvingsformulier;
 • Een tool voor pré-scoring volgens lidgeld;
 • Een luik over de toepasselijke wetgeving;
 • Een canvas voor procedures die in het kantoor van de leden gebruikt kunnen worden (op basis van het lidgeld);
 • De agenda van de evenementen georganiseerd door de federatie;
 • Informatie over nieuwe producten;
 • Een opvolgingstool met een overzicht van uw behaalde bijscholingscertificaten.

HET LIDMAATSCHAP GEEFT RECHT OP EEN GEPERSONALISEERDE SERVICE TEGEN VOORKEURSTARIEVEN :

 • Coaching, audit en organisatie van het of de kantoren van de leden;
 • Aangepaste opleidingen in het kader van bijscholing;
 • Team building activiteiten voor uw organisatie;
 • Een standaard website.

UW PERSOONLIJKE RAADGEVING !

U heeft een probleem in uw relatie met een kredietgever, een klant, een   levensverzekeringsmaatschappij.
De Federatie onderzoekt uw dossier en geeft een niet-bindend advies.

Elk lid heeft recht op 1 interventie per jaar, die niet kan worden overgedragen en die maximaal 1 uur duurt.

TOEGANG TOT KADERPOLISSEN DIE VIA DE FEDERATIE WORDEN ONDERSCHREVEN :

 • Ongeval 24/24;
 • Gewaarborgd loon;
 • Uitgebreide juridische bijstand;
 • Professionele aansprakelijkheid;
 • Arbeidsongevallen.

TOEGANG TOT VIA DE FEDERATIE VERKREGEN VOORDELEN :

 • Aankoop kantoorbenodigdheden;
 • Korting in bepaalde winkels;
 • Team building activiteiten;
 • Standaard website.
[ninja_form id=”4″]

Contacteer ons

Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be

Operationele directie – direction opérationnelle

T: 0470/04.66.20 (Walter)

0472/79 40 10 (Stéphane)

Credit Brokers Association
KBO 0737793084

© 2021 Credit Brokers Association.

Alle rechten voorbehouden