Credit Brokers Association

HET KWALITEITSCHARTER VAN CBA

De 7 engagementen

De federatie verzekert de duurzaamheid van de kredietbemiddelingsmarkt op nationaal niveau, gebaseerd op een kwaliteitscharter waarbij de belangen van de klant, de kredietverstrekkers en de levensverzekeringsmaatschappijen door haar leden worden gerespecteerd.

  • Naleving van de gedragsregels op het gebied van precontractuele informatie;
  • Naleving van de Voorwaarden voor inschrijving en handhaving van de inschrijving als kredietbemiddelaar en levensverzekeringstussenpersoon;
  • Respect voor de Voorwaarden inzake vertrouwelijkheid met betrekking tot de informatie van de klant;
  • Solvabiliteitsonderzoek in functie van de duur van het krediet, rekening houdend met de huidige en toekomstige persoonlijke en financiële situatie van de klant;
  • Het presenteren van de oplossing die het best past bij het doel en de doelstelling van het krediet, de persoonlijke situatie, de financiële situatie en de voorkeuren van de klant;
  • Preventie van het risico van de klant en de kredietgever door het uitvoeren van adequate controles;
  • Het onderhouden van een langdurige relatie met de klant en leveranciers.
Klik om ons charter te bekijken

Contacteer ons

Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be

Operationele directie – direction opérationnelle

T: 0470/04.66.20 (Walter)

0472/79 40 10 (Stéphane)

Credit Brokers Association
KBO 0737793084

© 2021 Credit Brokers Association.

Alle rechten voorbehouden